Ανελκυστήρας με πλατφόρα

Στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου του Ναυτοδικείου Πειραιά έχει τοποθετηθεί ανελκυστήρας με πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια και η κατακόρυφη πρόσβαση στην αίθουσα του δικαστηρίου από άτομα με κινητικά προβλήματα. Η απρόσκοπτη διακίνηση των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κινητικότητας είναι έκφραση πολιτισμού και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.