Δεκέμβριος 2021 – Αλλαγή σύνθεσης 07 και 09-12-2021